Angol-Magyar szótár
Elválasztás   Ejtés    Rövid változat
 

CímszavakSzócikk
 turn in
turn 
ige
1. 
 
 forog; pörög; csavarodik; tekeredik
 (meg)forgat; (meg)pörget; (el)csavar; (el)teker
2. 
 
 (el/meg)fordul
 (el/meg)fordít
3. 
 
 fordul; kanyarodik
 fordít; irányít
4. visszafordít; visszaver
5.  (into, to) válik; változik (vmivé)   turn into gold arannyá változik
6. lesz; válik   turn evil gonosz lesz; gonosszá válik
7. 
 
 [tej] megsavanyodik
 megsavanyít
8. 
 
 [témát másra] terel
 terelődik
9. [kort] betölt
10. 
 
 [gyomrot] felforgat; felkavar
 felfordul; felkavarodik
11. [ruhát] kifordít; visszájára fordít
12. [bokát] kificamít; megrándít
13. esztergál; esztergályoz
14. 
 
 [fej] kavarog; kóvályog; szédül
 el/megszédít
Fraz.
turn tail elinal; felveszi a nyúlcipő
turn the tide megfordítja a dolgok menetét; új irányt ad az eseményeknek
turn against 
a)  (vki) ellen fordul; (vkivel) szembefordul
b)  (vki) ellen fordít; (vkivel) szembefordít
turn down 
a) lehalkít
b) el/visszautasít; elvet
c) lehajt
turn in 
a) bead; benyújt
b) [játékot] felad
c) felad; beköp; besúg
turn off 
a) elzár; kikapcsol
b) elfordul; elkanyarodik
c) [út] elágazik; lekanyarodik
turn on 
a) [világítást, elektromos készüléket] bekapcsol; felkapcsol; [működőképes dolgot, folyamatot] aktivál
b) áll; függ; múlik (vkin)
c)  (vki) ellen fordul; (vkivel) szembefordul
d) SZL. «felkelti az érdeklődését» beindít
turn out 
a) [fényt] elolt; kikapcsol
b) előállít; termel
c) el/kiűz; el/kizavar; kidob; kihajít
d) [zsebet] kifordít; kiforgat
e)  (vmilyennek) bizonyul; bebizonyosodik; kiderül
f)  (vhogyan) alakul; végződik
g) felruház; felszerel
 turnout
turn over 
a) fel/megfordít
b) [motort] beindít; felpörget
c) átad; átnyújt
d) megfontol; meghány-vet
e) GAZD. [tőkét] megforgat
 turnover
turn to belekezd; nekifog; nekilát
turn up 
a) felhajt
b) történik
c) megérkezik; megjelenik
d) előkerül
e) felhangosít
fn
1. 
 
 forgás; pörgés; csavarodás; tekeredés
 forgatás; pörgetés; csavarás; tekerés
2. 
 
 el vagy megfordulás
 el vagy megfordítás
3. fordulat; irányváltás; kanyar(odás)
4. változás
5. forduló; menet; váltás   It's your turn. Rajtad van a sor.
6. [rövid] séta
7. beállítottság; hajlam; irányultság; kedv
Fraz.
by turns felváltva; sorjában
out of turn 
a) soron kívül; sorrendet felrúgva
b) alkalmatlan időben; rosszkor; udvariatlanul
© 2000-2019 LangBridge Nyelvinformatika