Magyar értelmező és szinonimaszótár
    Elválasztás      Rövid változat
 

A magyar-magyar szótár eddig nem reprezentált módon szinonima- és értelmező szótár egyszerre. A szótár a magyar szavakat, kifejezéseket beszédbe helyezhető értelmük szerint adja közre, azaz markánsan jelentés alapú és kommunikatív. A keresett szó beírásával a használó a címszóhoz jut. A címszó természetesen csak hívószó, azaz önmagában, beszédbe helyezés nélkül csupán értelmetlen betűkapcsolat, amely alatt a felsorolt jelentések csak az értelmileg valóban keresett, az adott beszédhelyzetre ténylegesen alkalmazható magyar nyelvi megfelelőket tartalmazzák. A termék nem definitív, hanem körülíró értelmezéssel rajzolja körbe a jelentést, és szinonimákat is tartalmaz a könnyebb használat céljából. A szótár utalási rendszere a nyelvi hálózat szerint készült, azaz a szóval -kifejezéssel kijelölhető aktuális jelentés fő fogalmi jegyeit, azaz jelentéskörét is tartalmazza. A termék további előnye, hogy a szócikkbe gyűjtött magyar szavak, kifejezések nemcsak az általánosabb vagy elterjedtebb értelmükben, hanem eddig nem reprezentált módon: az ugyancsak gyakran keresett, beszédbeli szerepük és használatuk szerint lettek szótárazva (pl. a szeret címszó alatt a szeretne alak vágyat, szándékot és kérést kifejező értelme is megjelenik) magyar megfelelőjükkel együtt.


CímszavakSzócikk
 barakk
barakk 
fn
PHIS. gyakran ELÍT. ÉPÍT. [egyszerű kivitelezésű (és berendezésű) ideiglenes épületre] SPEC. [fából] fabarakk; RITKA [barakkszerű épületre] barakképület   [ti. fabarakkjai] a koncentrációs tábor barakkjai   ÚJ [ti. barakképületekben] az irodát és kórházat ideiglenesen felállított könnyűszerkezetes barakkokban helyezték el   ABST. meta. NEG. ELÍT. HUM. [Magyarországra; az államszocializmus idejére célozva; ti. a többi szocialista ország közül] a legvidámabb barakk  épület egyszerű ideiglenes használ ember pajta© 2000-2018 LangBridge Nyelvinformatika